BKS Schagen > Algemene Bouwkosten (ABK) >

Algemene Bouwkosten (ABK)

Naast het begroten en ramen van de directe bouwkosten (DBK) van uw project is BKS Schagen uw betrouwbare partner bij het opstellen van begrotingen voor de Algemene Bouwkosten (ABK), of Algemene Bouwplaatskosten.

De Algemene Bouwplaatskosten zijn onderdeel van de totale kosten van het project. Het gaat om de kosten die gemaakt moeten worden om de inrichting en instandhouding van de bouwplaats te realiseren. De kosten zijn niet specifiek toe te kennen aan een projectdeel, en zijn daarom niet toegekend aan een bouwdeel. Deze kosten zijn echter wel nodig om het project te realiseren.

 

Definitie ABK:

“Algemene Bouwplaatskosten zijn kosten, die direct samenhangen met het bouwproject, maar geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwproject.”  (bron: Standaardmodel ABK)

 

Kenmerken ABK: 

ABK zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid, die:

- Voor de realisatie van het project worden gebruikt;

- Niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden toegerekend;

- Na oplevering niet in het project achterblijven.

 

Kostengroepen ABK:

- Loonkosten leidinggevend & ondersteunend personeel;

- Voorzieningen personeel op de bouwplaats;

- Inrichting & beheer bouwterrein;

- Transport & logistiek;

- Tijdelijke aansluitingen;

- Inzet klein materieel;

- Overige voorzieningen.

 

ABK: onderdeel totale projectkosten

ABK zijn onderdeel van de totale direct kosten van een bouwproject, deze moeten niet verward worden met de Algemene bedrijfskosten (AK), die geen projectgebonden kosten zijn.

ABK wordt doorgaans weergegeven als een percentage van de totale directe projectkosten, de directe bouwkosten (DBK). De directe bouwkosten zijn opgebouwd uit: 1. Directe materiaalkosten, 2. Directe arbeidskosten, 3. Materieelkosten, 4. Onderaannemingskosten. De ABK wordt over de som van deze vier posten als percentage toegevoegd aan de DBK. Dit percentage komt tot stand door een begroting van de te verwachten ABK op te stellen. Al meer dan 25 jaar ondersteunen bouwkostenadviseurs van BKS Schagen onze klanten op het gebied van directe en indirecte bouwkosten.

 

Nr. Kostenpost
1. Materiaal
2. Arbeid
3. Materieel
4. Onderaanneming
5. Totaal post 1 t/m 4.
6. Algemene Bouwplaatskosten % van 5, €
7. Totale DBK
Niet projectgebonden kosten
8. Algemene bedrijfskosten (AK) % van 7, €
9. Totale projectkosten
Overige opslagen
10. Risicobijdrage
11. Winst % van 9+10
12. Stelposten
13. Aanbiedingsprijs

Figuur 1: Voorbeeld opbouw projectkosten en positie ABK

 

Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking.