BKS Schagen > Consortiumpartner PPS-projecten >

Consortiumpartner PPS-projecten

Uw Partner voor complexe projecten

Sturen op kosten wordt steeds belangrijker, zeker bij contracten die meer omvatten dan alleen het bouwen van het project. Naast ontwerpen en bouwen wordt er bij Publiek Private Samenwerking (PPS) projecten verwacht dat de financiering door het aannemende, private consortium wordt gedragen, aangevuld met faciliterende taken, beheer en onderhoud. Kortom: de vraag van de opdrachtgever is complexer dan bij traditionele contracten.

 

Keuzemomenten tijdens tender

Keuzes welke in het ontwerptraject gemaakt worden hebben veelal invloed op de levensduurkosten van het project. Bouwkosten worden bijvoorbeeld direct beïnvloed door de ontwerpkeuzes die gemaakt zijn, maar ook de bouwfasering en materiaalkeuze zijn van grote invloed op zowel de bouwkosten als de financieringskosten. Ook onderhoudskosten worden beïnvloed door keuzes in materiaal en bouwmethode, aangevuld door de onderhoudsstrategie die gekozen wordt.

Daarom is het essentieel voor alle keuzes in het aanbestedingstraject de kosten te bepalen, zowel direct als indirect, tijdens de bouw- en exploitatiefase. Met deze kostenonderbouwingen kan er op ieder keuzemoment een weloverwogen keuze worden gemaakt. Op die manier kunnen de kosten van een project onder controle worden gehouden. Grip op de bouwkosten.

 

Consortiumpartner

BKS Schagen is uw consortiumpartner op het gebied van bouwkosten bij geïntegreerde contracten. Wij kunnen voor u doorrekenen wat de gevolgen zijn van de (ontwerp)keuzes die gemaakt worden tijdens de tender-fase. Of het nu een civiel project betreft of een bouwkundig project, wij hebben de ervaring en kennis in huis om u van deskundig advies te voorzien.

 

Lopend PPS project:

BKS Schagen is momenteel betrokken bij het volgende PPS-project/DBFMO-contract:

- Verbreding A15 Maasvlakte - Vaanplein  (Alanes A15)

 

Mail voor deskundig advies bij PPS-projecten