BKS Schagen> Onze diensten > Pooling >
 

Hoeveelhedenpooling

Pooling is een service die toegespitst is op aannemende partijen. Indien er meer aannemers voornemens zijn in te schrijven op een specifiek project, kunnen wij de inschrijvende partijen ondersteunen middels hoeveelhedenpooling. 

De aannemer die het werk in zijn geheel opdraagt, krijg een volledige detailbegroting, dus inclusief afprijzen en offerteaanvragen. De mee-poolende aannemers krijgen een hoeveelhedenbegroting in bewerkbaar formaat, zij prijzen de begroting zelf af en vragen offertes aan.
 

Voordelen voor de aannemer:

- Meer tijd beschikbaar om te concentreren op inkoop, risicoanalyses, bouwmethodes en alternatieven;
- Lagere aanbestedingskosten door het verdelen van de calculatiekosten over het aantal mee-poolende partijen.

 

Traditionele contractvormen:

Pooling is mogelijk bij traditionele contractvormen, voornamelijk in de woning- en utiliteitsbouw (STABU). Innovatieve contractvormen en projecten van civieltechnische aard lenen zich niet voor deze vorm van begroten.
 

Pool mee met uw project en ervaar de voordelen:

Bel 0224 - 29 65 80 of mail voor meer informatie.

 

 

 

Probabilistisch Ramen | Begrotingen | Bouwkostenadvies | Woningbouw | Second opinion | Renovatie | BouwkostendeskundigeVerbouwkosten | Bouwkostenadviesbureau | Industriebouw | Traditionele contracten | Calculatiebureau | Arbitrage bouw | Bouwkundig-Civiel Calculatie-adviesbureau | BouwplanningenCiviele betonbouw | Bouwkostenmanagement | NL-SfB | Algemene Bouwkosten (ABK) | Detachering bouwkostendeskundigen | Arbitrage civiel/industrie | Utiliteitsbouw | Particulier Opdrachtgever | Bouwcalculator | Offerteaanvragen | MVO | Consortiumpartner PPS | HoeveelhedenpoolingRamingen bouwkundig/civiel | Bouwkosten-Calculatie-AdviesContractafwijkingBouwkostenCalculatie | Downloads BKS Schagen | Advies | Bouwkosten Management | Bouwkostenabonnement | Innovatieve contracten