BKS Schagen > Traditionele contracten >

Traditionele contracten

Vertrouwde samenwerkingsvormen

 

Behalve bouwkostenadviseur bij innovatieve contracten is BKS Schagen zeer ervaren in begroten en het geven van bouwkostenadvies binnen traditionele contracten. Traditionele contracten komen veel voor in de Nederlandse bouwsector, zowel in de woningbouw en utiliteitsbouw als in de civiele bouw.

Bij traditionele contracten maakt de opdrachtgever zijn eigen bestek en selecteert op de laagste prijs. De opdrachtnemer voert het precies uit zoals beschreven. Bij deze contractvormen bestaan er specifieke verantwoordelijkheden voor opdrachtgever, ontwerper en uitvoerende partij zoals beschreven in de UAV 2012.

Vanuit hun traditionele rol hebben architecten, adviseurs en aannemers ieder hun eigen juridische relatie met de opdrachtgever. Kenmerkend voor traditionele contracten is dat de risico’s vaak alleen bij de opdrachtgever liggen. 

De belangrijkste traditionele contractvormen zijn de RAW-systematiek (civiele bouw) en de STABU-systematiek (woning- en utiliteitsbouw).

 

RAW-systematiek

De RAW-systematiek vormt de basis voor het maken van bestekken en begrotingen volgens een gestandaardiseerde, uniforme methode. RAW is het belangrijkste standaardbestek in de GWW-sector.

 

STABU-systematiek

De STABU-systematiek is de meest gebruikte traditionele contractvorm binnen de woningbouw en utiliteitsbouw. Het is doorontwikkeld van alleen bestekoplossing naar bouwbreed informatiesysteem.

 

Mail voor deskundig advies

 

Probabilistisch Ramen | Begrotingen | Bouwkostenadvies | Woningbouw | Second opinion | Renovatie | BouwkostendeskundigeVerbouwkosten | Bouwkostenadviesbureau | Industriebouw | Traditionele contracten | Calculatiebureau | Arbitrage bouw | Bouwkundig-Civiel Calculatie-adviesbureau | BouwplanningenCiviele betonbouw | Bouwkostenmanagement | NL-SfB | Algemene Bouwkosten (ABK) | Detachering bouwkostendeskundigen | Arbitrage civiel/industrie | Utiliteitsbouw | Particulier Opdrachtgever | Bouwcalculator | Offerteaanvragen | MVO | Consortiumpartner PPS | HoeveelhedenpoolingRamingen bouwkundig/civiel | Bouwkosten-Calculatie-AdviesContractafwijkingBouwkostenCalculatie | Downloads BKS Schagen | Advies | Bouwkosten Management | Bouwkostenabonnement | Innovatieve contracten