BKS Schagen > Referenties > Overige Projecten >

Overige Projecten

Op deze pagina is een selectie te zien van de projecten waar BKS Schagen recent bij betrokken is geweest met advies op het gebied van probabilistische ramingen, het indexeren van begrotingen, arbitrage/claims, het beoordelen van begrotingen en aanbestedingen en het oplossen van capaciteitsvraagstukken door middel van detachering van bouwkostenadviseurs. Daarnaast adviseert BKS Schagen bij de renovatie van sportvelden.

 

Probabilistische ramingen

Een selectie van de projecten waar BKS Schagen voor onze opdrachtgevers probabilistische ramingen heeft gemaakt.

Oostelijke Onderdoorgang Randweg Doetinchem

Oostelijke Onderdoorgang Randweg Doetinchem

De Centrale As (Friesland)


De Centrale As (Friesland)

 

Arbitrage/Claims

  • Arbitrage project renovatie winkelpand Breukelen;
  • Begrotingcontrole t.b.v. claim Noordzeebrug Groningen;
  • Begrotingcontrole t.b.v. claim Shell HDS-6 project.

 

Beoordeling begrotingen

 

Herbouwwaarde bepaling

  • Het opzetten en jaarlijkse updaten (indexeren) van herbouwbegrotingen voor Troostwijk taxateurs uit Amsterdam.

 

Detachering

Regelmatig lost BKS capaciteitsvraagstukken bij onze opdrachtgevers op door voor langere perioden of op projectbasis bouwkostenadviseurs te detacheren. Een selectie van de detacheeropdrachten:

Scopecoördinator bij VIA Noord/Zuidlijn

Scopecoördinator bij VIA Noord/Zuidlijn

 

Sportvelden

 

< Referenties Renovatie | Referenties Woningbouw >

Probabilistisch Ramen | Begrotingen | Bouwkostenadvies | Woningbouw | Second opinion | Renovatie | BouwkostendeskundigeVerbouwkosten | Bouwkostenadviesbureau | Industriebouw | Traditionele contracten | Calculatiebureau | Arbitrage bouw | Bouwkundig-Civiel Calculatie-adviesbureau | BouwplanningenCiviele betonbouw | Bouwkostenmanagement | NL-SfB | Algemene Bouwkosten (ABK) | Detachering bouwkostendeskundigen | Arbitrage civiel/industrie | Utiliteitsbouw | Particulier Opdrachtgever | Bouwcalculator | Offerteaanvragen | MVO | Consortiumpartner PPS | HoeveelhedenpoolingRamingen bouwkundig/civiel | Bouwkosten-Calculatie-AdviesContractafwijkingBouwkostenCalculatie | Downloads BKS Schagen | Advies | Bouwkosten Management | Bouwkostenabonnement | Innovatieve contracten