BKS Schagen > Probabilistisch ramen >

Probabilistisch ramen

Meer zekerheid in een vroeg stadium

 

In de vroege fasen van een bouwproject bestaan nog veel onzekerheden over ontwerp, details, uitvoering en risico’s. Toch kan BKS Schagen ook dan al de verwachtingswaarde van de totale projectkosten geven.

Bij probabilistisch ramen wordt de projectinformatie uit het vroege stadium gekoppeld aan kostendragers, allen met een bandbreedte. Ervaring en kennis van bouwprocessen en onderliggende kosten zijn cruciaal bij het bepalen van de bandbreedte en projectrisico’s.

Onzekerheden (zoals grondgesteldheid, detaillering etc.), kansen en risico’s (onzekere gebeurtenissen) worden in de raming opgenomen. Het berekenen van de verwachtingswaarde gebeurt op basis van een Monte Carlo-simulatie, waarbij alle onderdelen van de raming 10.000 keer worden doorgerekend. 

 

Bandbreedte

De uitkomst van een probabilistische raming is één totaalbedrag. Dit is de verwachtingswaarde, oftewel de meest waarschijnlijke totale aanneemsom, met een door u gewenste bandbreedte.De bandbreedte geeft de waarschijnlijkheid aan waarbinnen de bouwkosten van een project zullen vallen.

Probabilistische ramingen zijn uitermate geschikt voor het bepalen van het budget en identificeren van de grootste risico's binnen een project. Naarmate er meer gegevens van het project bekend worden, wordt de raming bijgewerkt en opnieuw doorgerekend. Zo worden probabilistische ramingen gebruikt om te sturen in het ontwerp- en uitvoeringsproces.

 

De voordelen van probabilistische ramen:

  • Veel eerder duidelijkheid over verwachte kosten
  • Beter en eerder inzicht in grootste risico’s
  • Slimmere keuzes in bouwproces
  • Minder verrassingen

                                                      Probabilistisch Ramen resultaat normaalverdeling

Probabilistisch ramen wordt vooralsnog veel toegepast in de civiele bouw en de industriebouw, maar BKS Schagen ziet ook grote kansen voor toepassing van deze methodiek in woning- en utiliteitsbouw. 

 

Mail voor een Probabilistische Raming


Probabilistisch Ramen | Begrotingen | Bouwkostenadvies | Woningbouw | Second opinion | Renovatie | BouwkostendeskundigeVerbouwkosten | Bouwkostenadviesbureau | Industriebouw | Traditionele contracten | Calculatiebureau | Arbitrage bouw | Bouwkundig-Civiel Calculatie-adviesbureau | BouwplanningenCiviele betonbouw | Bouwkostenmanagement | NL-SfB | Algemene Bouwkosten (ABK) | Detachering bouwkostendeskundigen | Arbitrage civiel/industrie | Utiliteitsbouw | Particulier Opdrachtgever | Bouwcalculator | Offerteaanvragen | MVO | Consortiumpartner PPS | HoeveelhedenpoolingRamingen bouwkundig/civiel | Bouwkosten-Calculatie-AdviesContractafwijkingBouwkostenCalculatie | Downloads BKS Schagen | Advies | Bouwkosten Management | Bouwkostenabonnement | Innovatieve contracten