BKS Schagen > NL-SfB-systematiek >

NL-SfB-systematiek

Nauwkeurig sturen op bouwkosten

 

BKS Schagen is dé expert voor het opstellen van ramingen en begrotingen volgens de NL-SfB systematiek. We hebben ruime ervaring in het toepassen van deze en andere ramingsmethodieken in de woningbouw, utiliteitsbouw en industriebouw. Met een NL-SfB raming van BKS stuurt u altijd nauwkeurig op de bouwkosten.

De NL-SfB systematiek is de Nederlandse doorontwikkeling van de Zweedse SfB-ramingsmethodiek. SfB staat voor Samarbestkommittén för Byggnadsfragor (Samenwerkingscommité voor Bouwvraagstukken).

De SfB-codering is ontwikkeld voor de classificatie van gebouwdelen ten behoeve van kostencalculaties en besteksomschrijvingen. 

 

Ontwerpen, realiseren en beheren

Bij BKS Schagen gebruiken we de NL-SfB elementenmethode onder meer om:

  • Elementenramingen samen te stellen.
  • Objecten en lagen te ordenen in onze begrotingen.
  • Informatie van leveranciers van bouwproducten inzichtelijk te maken.
  • Kostengegevens op een overzichtelijke wijze te kunnen groeperen.

Zo kunt u met de NL-SfB elementenmethode als classificatiemethode sturen op de kosten tijdens het ontwerpen, realiseren en beheren van uw bouwprojecten.

 

Meer informatie NL-SfB systematiek:

Wij bieden u graag meer informatie over NL-SfB ramingen of NL-SfB begrotingen. Download de lijst met NL-SfB Coderingen, kijk hier voor meer informatie per gebouwonderdeel of mail ons voor persoonlijk advies.

 

Mail voor een NL-SfB-raming of begroting