BKS Schagen > Bouwcalculator >

Bouwcalculator

Exact en zorgvuldig

Een bouwcalculator van BKS Schagen vertaalt uw bestek en tekeningen bijzonder exact naar een begroting. Onze kennis en ervaring zijn essentieel en leiden tot een realistische berekening van de bouwkosten.

Een goede bouwcalculator moet kennis hebben van materialen, bouwtechnisch onderlegd zijn, inzicht hebben in bouwtijden én de nodige ervaring hebben. De calculators van BKS Schagen zijn bovendien kritisch en nieuwsgierig van aard.

Het voordeel van BKS Schagen is dat u een nauwkeurige begroting van de bouwkosten krijgt, of het nu een projectraming of aanneemsom betreft, een contractwijziging of meer- en minderwerk.

 

Bouwcalculator voor elke sector

Woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie, civiele betonbouw en industriebouw; voor elk bouwproject maken wij voor u een realistische begroting op basis van onderbouwde keuzes.

BKS Schagen werkt met alle in de bouw gebruikelijke systematieken, waaronder STABU-systematiek voor woning- en utiliteitsbouwprojecten en RAW-systematiek voor projecten in de civiele betonbouw. Ook hebben wij geruime ervaring met het opstellen van ramingen volgens NL-SfB codering en SSK-systematiek.

 

Mail voor advies van een bouwcalculator