BKS Schagen > Onze diensten > Ramingen >

Ramingen

Kostenonderbouwing voor iedere projectfase

Bij BKS Schagen kunnen wij ramingen voor u maken op ieder niveau, voor iedere fase van het project. Zowel deterministisch als probabilistisch. Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Graag adviseren wij u bij het bepalen van uw projectbudget of bij het bepalen van de inschrijfprijs.

 

Elementenraming

Elementenramingen zijn deterministische ramingen waarbij op de begroting elementenniveau wordt opgebouwd, bijvoorbeeld volgens de NL-SfB methodiek. Dit type ramingen kan heel grof worden opgezet op basis van kengetallen of juist gespecificeerd op elementenniveau. Als basis voor deze raming kunnen schetsen en aantekeningen dienen, maar ook geheel uitgewerkte plannen. De elementenraming is vooral bedoeld voor architectenbureaus, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, adviesbureaus, in bouwteam en wooncoöperaties.

 

Directieraming

De directieraming hoort bij de definitieve ontwerpfase (DO) of besteksfase en kan worden uitgewerkt volgens STABU-codering of SFB-codering. De begroting wordt op regelniveau gemaakt, gesplitst in de bestanddelen arbeid, materiaal en onderaanneming. De basis voor dit type begrotingen zijn technische omschrijving/bestekken, materiaalstaat, en constructie- en bouwkundige tekeningen.

De directiebegrotingen zijn vergelijkbaar met de inschrijf- of open begrotingen welke door de aannemer aangeleverd worden in de contractfase. Het verschil is dat er voor directiebegrotingen geen offerteaanvragen bij onderaannemers worden gedaan, deze worden ingeschat op basis van de marktkennis die wij in huis hebben.

 

Probabilistische ramingen

Op basis van projectgegevens in een vroege fase kunnen de kennisonzekerheden, toekomstonzekerheden en  beslisonzekerheden vertaald worden naar een spreiding op prijzen, hoeveelheden en risico’s in een probabilistische raming. De meerwaarde van een probabilistische raming is de waardevolle informatie die de berekening geeft over de trefzekerheid van de uitkomsten van de raming en de factoren die daaraan ten grondslag liggen.

 

SSK-ramingen

Wij zijn bekend met het maken van ramingen volgens het SSK-ramingsmodel. Deze uniforme ramingsmethodiek gebruiken wij ook als de basis voor probabilistische ramingen.

 

NL-SfB ramingen

Naast de SSK-ramingssystematiek beheersen  wij ook de NL-SfB systematiek voor het maken van ramingen. Deze elementenramingsmethode is op basis van de NEN 2634. Meer informatie over NL-SfB ramingen. >>

 

Ramings- en begrotingssoftware

We gebruiken IBIS-software (IBIS-Trad en IBIS-Calc.) bij het maken van ramingen en begrotingen, deze kunnen wij omzetten naar andere software-extensies.

Voor het opstellen van probabilistische ramingen gebruiken wij de softwarepakketten Risicoraming en @Risk. Risicoraming is een online simulatieapplicatie welke toegepast wordt bij aanbestedingen door Prorail en Rijkswaterstaat, @Risk is een plug-in voor MS Excel.
 

Adviseurs

Onze bouwkostenadviseurs zijn ingeschreven bij de Stichting Registerkostenmanager Nederland (RKN), en BKS Schagen is aangesloten bij de NVBK. Onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd conform De Nieuwe Regeling (DNR 2011) - zie algemene voorwaarden.

 

Een raming nodig voor uw project?
Bel 0224 - 29 65 80 of mail voor meer informatie.

 

Probabilistisch Ramen | Begrotingen | Bouwkostenadvies | Woningbouw | Second opinion | Renovatie | BouwkostendeskundigeVerbouwkosten | Bouwkostenadviesbureau | Industriebouw | Traditionele contracten | Calculatiebureau | Arbitrage bouw | Bouwkundig-Civiel Calculatie-adviesbureau | BouwplanningenCiviele betonbouw | Bouwkostenmanagement | NL-SfB | Algemene Bouwkosten (ABK) | Detachering bouwkostendeskundigen | Arbitrage civiel/industrie | Utiliteitsbouw | Particulier Opdrachtgever | Bouwcalculator | Offerteaanvragen | MVO | Consortiumpartner PPS | HoeveelhedenpoolingRamingen bouwkundig/civiel | Bouwkosten-Calculatie-AdviesContractafwijkingBouwkostenCalculatie | Downloads BKS Schagen | Advies | Bouwkosten Management | Bouwkostenabonnement | Innovatieve contracten