BKS Schagen > Innovatieve contracten >

Innovatieve contracten

Verbeterde samenwerkingsvormen

Naast de traditionele contracten hebben we bij BKS Schagen de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij het geven van bouwkostenadvies binnen innovatieve contractvormen / PPS-projecten.

Innovatieve contracten worden steeds vaker toegepast, vooral bij complexere projecten, zowel in de civiele bouw (UAV-gc) als in de utiliteitsbouw. In de civiele bouw worden innovatieve contracten al langere tijd toegepast, de trend in de utiliteitsbouw is dat er steeds meer projecten aanbesteedt worden met innovatieve contractvormen.

Het doel van innovatieve contractvormen is een betere verdeling van de risico’s binnen een project en het bereiken van betere oplossingen door de inbreng van expertise en creativiteit vanuit de markt. De vraagstelling van de opdrachtgever omvat niet alleen het bouwen van het project, maar ook het ontwerpen en vaak financieren en onderhouden voor een langere periode. Bij de aanbesteding van innovatieve contracten wordt er "op waarde" gegund, op basis van EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Value for money, daar draait het om.

Bouwkostenadvies van BKS Schagen bij geïntegreerde contractvormen vraagt om een andere aanpak. Onze dienstverlening varieert van het vertalen van vraagspecificaties naar een raming of nauwkeurige begroting in de verschillende fases van de tendertrajecten tot het beoordelen van begrotingen. Wij weten waar het om draait en hoe wij maximale ´value for money´ voor onze opdrachtgever kunnen creëren.

 

Enkele innovatieve contractvormen:

DBM (Design, Build, Maintain);
- DBFM (Design, Build, Finance, and Maintain);
- DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, and Operate);
- D&C (Design & Construct).

 

Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Probabilistisch Ramen | Begrotingen | Bouwkostenadvies | Woningbouw | Second opinion | Renovatie | BouwkostendeskundigeVerbouwkosten | Bouwkostenadviesbureau | Industriebouw | Traditionele contracten | Calculatiebureau | Arbitrage bouw | Bouwkundig-Civiel Calculatie-adviesbureau | BouwplanningenCiviele betonbouw | Bouwkostenmanagement | NL-SfB | Algemene Bouwkosten (ABK) | Detachering bouwkostendeskundigen | Arbitrage civiel/industrie | Utiliteitsbouw | Particulier Opdrachtgever | Bouwcalculator | Offerteaanvragen | MVO | Consortiumpartner PPS | HoeveelhedenpoolingRamingen bouwkundig/civiel | Bouwkosten-Calculatie-AdviesContractafwijkingBouwkostenCalculatie | Downloads BKS Schagen | Advies | Bouwkosten Management | Bouwkostenabonnement | Innovatieve contracten