ABK Model 2023; eenduidigheid over alle begrippen

Vallen deze kosten nu wel of niet onder de Algemene Bouwplaatskosten? Ondanks de prachtige brochure ABK Model 2018, opgesteld door Bouwend Nederland (https://www.bouwendnederland.nl/) en NVBK (https://www.nvbk.nl/), is er afgelopen jaren toch nog veel discussie blijven bestaan over welke kosten nu wel of niet binnen deze categorie vallen. Het is vaak een kwestie van definitie en of welke begrippen er gehanteerd worden.

“ABK: hebben we het wel over hetzelfde?”

Belangrijkste is dat alle partijen praten over hetzelfde, kortom dat er duidelijkheid is over de begrippen. Wat zijn wel en wat zijn geen Algemene Bouwplaatskosten (ABK) of Bijkomende kosten (BKK)? Zoals gezegd staan deze kostensoorten helder uitgelicht in een overzicht en schema in de brochure ABK Model 2018. BKS Schagen heeft destijds actief deel genomen om deze brochure op te stellen. Echter, bij BKS ontstonden er ondanks alle heldere informatie in de brochure toch ook regelmatig discussies over de kostensoorten en categorieën. ‘Wat hoort er wel en niet bij de ABK en waarom wel of niet in een begroting?’

Enquête over ABK

Om die reden heeft BKS begin 2023 onder al haar relaties een enquête gehouden over de ABK Model 2018, met als uitkomst dat het ‘gele boekje’ als zeer positief ervaren en veel gebruikt wordt. Echter, één van de uitkomsten was ook dat er ook behoefte was aan verdere verduidelijking met name vanwege de ontwikkelingen in de markt en innovatie m.b.t. bouwtechnieken. Hierdoor ontstonden nieuwe kostensoorten die tot de ABK gerekend kunnen worden. Kortom, na 5 jaar tijd voor een update van het ABK Model 2018.

BKS Schagen levert bijdrage aan ABK Model 2023

Om die reden hebben Bouwend Nederland en NVBK het huidige model ABK 2018 geüpdatet naar het ABK Model 2023. De basis van het Model 2018 is niet veranderd, want die was al heel duidelijk en goed, met name het schematische overzicht van de kostenrubrieken. De verandering zit hem met name in de toevoeging van diverse begrippen. BKS Schagen is ook hierbij actief betrokken geweest en heeft input geleverd. Stokpaardje van BKS is met name duidelijkheid verschaffen over de begrippen zodat we allen over hetzelfde praten. Dat is aardig goed gelukt vindt BKS Schagen.

Meer informatie? Kijk dan op de site van NVBK (https://www.nvbk.nl/)of Bouwend Nederland (https://www.bouwendnederland.nl/).

Kopie van Kopie van Wat bedoel je precies met Algemene Bouwplaatskosten Kopie van Kopie van Wat bedoel je precies met Algemene Bouwplaatskosten