BKS SCHAGEN ziet ontwikkelingen m.b.t. energietransitie

Minder CO2 uitstoot, energiebesparende maatregelen zoals isolatie, (her)gebruik van andere materialen en energieneutraal werken. Dat zijn de steekwoorden voor de toekomst in de veranderende bouwwereld. Dit komt door de energietransitie, de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen.

Gebouwen met veel glas en natuurlijke materialen

Ook BKS Schagen, bouwkostenadviesbureau, ziet deze ontwikkeling in hun dagelijks werk. Traditionele bouwprojecten verschuiven meer richting duurzame bouwprojecten door veranderingen van energievormen, gebruik van andere materialen en isolatiemethoden. Dit heeft ook effect op het werk van BKS Schagen en de veranderende bouwkostenbegrotingen en adviezen.

Voorbeelden hiervan zijn energie neutrale gebouwen. Deze energie neutrale gebouwen zijn zo ontworpen dat ze minimaal energie verbruiken en optimaal gebruikmaken van natuurlijke bronnen, zoals zonlicht en warmte. Je kan ze herkennen aan veel glas en (her)gebruik van natuurlijke materialen. Andere materialen, andere energievormen en dus andere kosten.

Isolatie en innovatie

Een andere belangrijke ontwikkeling in de energietransitie in de bouw is verbeterde isolatie en efficiënter energiegebruik. Geavanceerde isolatiematerialen en technologieën dragen bij aan een betere regulering van de temperatuur in gebouwen, waardoor minder energie nodig is voor verwarming en koeling.

Drinkwaterproject

Ook BKS Schagen merkt deze veranderingen vooral in nieuwe projecten. Meer duurzaam, energiebesparend of gebruik van andere materialen i.p.v. de traditionele. Zoals gezegd zorgen deze nieuwe bouwprojecten voor andere kostensoorten en dus bouwkostenbegrotingen. Een goed voorbeeld in de verschuiving naar meer duurzame projecten is dat BKS Schagen sinds kort participeert in een drinkwaterproject. Een nieuwe uitdaging in vergelijking tot de meer traditionele bouwprojecten waar BKS normaal gesproken voor werkt.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over bouwkostenadvies? Kijk dan op www.bksschagen.nl (http://www.bksschagen.nl)

 

Energietransitie Energietransitie