BKS Schagen zet zich in voor overeenstemming begrippen ABK en BKK

Bovenstaande afbeelding is typerend voor hoe er binnen de bouwwereld gedacht wordt over Algemene Bouwplaatskosten (ABK) en Bijkomende Kosten (BKK). Wat valt nu precies hieronder? Welke kosten worden wel of niet berekend? Worden deze kosten op de begroting meegenomen? Kortom, wat is nu precies de definitie?

ABK; het blijft onduidelijk
BKS Schagen neemt actief deel aan de gesprekken om helderheid te verschaffen in die Algemene Bouwplaatskosten. In de brochure Algemene Bouwplaatskosten Model 2018, het gele boekje, staat alles vermeld, maar toch blijkt elke keer weer bij de gesprekken over kosten en begrotingen dat er onduidelijk is en blijft. Hoe kan dat toch? Dat komt vooral om er geen helderheid is over wat nu precies die kosten zijn. Kortom, wat is nu precies de definitie.

Afstemming van de begrippen m.b.t. kostensoorten; wat is wat?
Om die reden wordt er door Bouwend Nederland en NVBK gewerkt aan een brochure 2.0 over de ABK en BKK. BKS Schagen is deelnemer in deze overleggen en afgelopen periode hebben er gesprekken plaats gevonden met o.a. Techniek NL over de afstemming van de begrippen. Doelstelling is het verschaffen van duidelijkheid zodat er altijd over hetzelfde gesproken wordt. ‘Dit zijn directe bouwkosten, dit zijn indirecte bouwkosten, dit zijn BKK en dit zijn….etc.’

Ondanks dat de omschrijvingen van de diverse kostensoorten duidelijk zijn, blijft er onduidelijkheid over de invulling en interpretatie. Om die reden is het belangrijk dat er afstemming komt over de begrippen m.b.t. kosten en kostensoorten.

ABK Model 2023 einde jaar klaar?
Zoals gezegd speelt BKS een actieve rol hierin en heeft in het voorjaar een enquête gehouden over de brochure Model 2018. Eén van de uitkomsten was de onduidelijkheid van de begrippen. Deze uitkomsten worden meegenomen in alle overleggen met o.a. diverse marktpartijen om zo overeenstemming te bereiken. Zoals gezegd is de doelstelling om te komen tot overeenstemming en een nieuwe brochure ABK Model 2023.

De verwachting is dat einde van het jaar deze brochure er ligt en dat is goed nieuws, want helderheid over de diverse kosten en kostensoorten zorgt voor minder discussie voor en tijdens bouwprocessen en voorkomt overschrijding van begrotingen omdat er kosten niet begroot zijn. Kortom, altijd winst.

Wat bedoel je precies met Algemene Bouwplaatskosten 2 Wat bedoel je precies met Algemene Bouwplaatskosten 2