BKS toegelaten tot Register Normering Arbeid

ingevoerd op 18-06-2018

Op 28 mei jl. is BKS Schagen geinspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling voor een toelating tot het Register Normering Arbeid van Stichting Normering Arbeid. 

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

- De identificatie van de onderneming;

- De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en
   omzetbelasting;

- Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;

- Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het     
   verrichten van arbeid in Nederland;

- Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en
   doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

 

Wij zijn trots op het feit dat wij vandaag een Verklaring van registratie hebben ontvangen en bij deze zijn toegelaten tot het Register Normering Arbeid. 

SNA_VerklaringVanRegistratie - 20180618 SNA_VerklaringVanRegistratie - 20180618